Jakt och fiske i Overhalla

Jakt och fiske tillhör Namdalens främsta attraktioner och erbjuds i alla former. Regionens största utbud för jakt – och fiskepaket finner du hos UtmarksCompagniet , Statskog och Ulvig Kiær AS.

Overhalla kommun är rik på fiskesjöar och skogstjärnar. Här finns 390 fiskevatten med ett bra bestånd av öring och röding, som ägnar sig bra för fiske med utter, fluga, mask och nät. Flera av de bästa fiskevatttnen är tillgängliga med bil medan andra ligger länge upp på fjället. På vintern kan kan du prova spännande isfiske.

Gemensamt fiskekort, “Overhallakortet” säljs på Statoil Service i Overhalla, hos G-Sport i Overhalla Kjöpcentrum och via http://www.inatur.no
LÄS MER..

 Jakt fra www.inatur.no
Fiske i Vesteråvannet