Laxfisket i Namsos

Foto: Kilnotfiske, Namdal ArrangementNamsenfjorden omfattar en fjordsträcka från utloppet av Namsentill havet påca 35 km med stora öar, fjordarmar och sund. Otterøya är den största ön i fjorden, och laxen kan vandra genom fjorden både på den norra och södra sidan av Otterøya. Grupper kan vara med på det traditionella kilnotfisket i fjorden.

Nedre Namsen flyter lugnt och man kan bevittna ebb och flod längs hela älvsträckan. Lite nordväst om Kvatninga finns det en liten sidoälv som heter Nordelva (Overhalla) och som rinner ut i Namsen på gränsen melan Namsos och Overhalla kommuner.
Bogna og Aursunda är attraktive smålaxälvar i Namsos-området.

Bognavassdraget har sitt utlopp i den inre delen av Namsenfjorden lite söder om där Namsen rinner ut i fjorden. Vattenståndet varierar mycket beroende på nederbördsförhållandena. Här finns en betydande smålaxstam, men fisket måste anpassas efter vattenförhållandena.Fra www.bogna.no

Aursunda ligger i Namsos och Namdalseid kommuner och har sitt utlopp i den innersta delen av Namsenfjorden, kallad Fjærbotnet. Vattendraget har bättre stabilitet i vattenföringen än genomsnittet av de andra små vattendragen med utlopp i Namsenfjorden. Därigenom är det öjligt att fiska i älven under större delenav laxsäsongen. Älven är väl lämpad för spöfiske såvälmed spinnare sommed fluga. Möjligt att fiska från ca 1 km uppströms fjorden.

LÄS MER…