Jakt och fiske i Namsos

Innlandsfiske Foto: Viggo Henriksen

Jakt- och fiske tilhör Namdalens främsta attraktioner och erbjuds i alla former. Regionens största utbud för jakt – och fiskepaket finner du hos UtmarksCompagniet , Statskog och Ulvig Kiær AS.

Namsos kan bjuda på allt från idylliska fiskvatten uppöver fjällen till “Älvarnas Drottning” – Namsen. Några av fiskevatttnen når man lätt med bil, medan andra ligger i mer oländig terräng bortom allfarvägarna. Namsoskortet är ett fiskkort som gäller för markägarorganisationerna och statsallmänningen i Namsos. Sportfiske med spö och rev är tilllåtet i fjorden. Båtuthyrning finns hos Aglen Camping på Otterøya.

Ca. 1 timma från Namsos ligger Flatanger. Här finner du arrangörer som erbjuder organiserat havsfiske.

LÄS MER…Foto: Oddvar Heilong