Lierne - vilt - vackert - vänligt

lierneLierne er med sitt areal på nærmere 3000 km2 Nord-Trøndelags største kommune, og med 2000 fiskevatn innenfor kommunens grenser er Lierne et eldorado for alle fiske-entusiaster. Det som setter sitt særpreg på kommunen er vassdragene med sjøer som “perler på en snor”. Sjøene åpner landskapet og gjør det lyst og vennlig. Skoglandskapet strekker seg i slake lier opp mot snaufjellet.

Lierne är med sin yta på närmare 3000 km² Nord Tröndelags största kommun och med cirka 2000 fiskevatten inom kommungränsen blir det ett eldorado för alla fiskentusiaster. Det som är specielt för kommunen är vattendragen med sjöar som “pärlor på et snöre”. Sjöarna öppnar upp landskapet och gör det ljust och vänligt. Skogen sträker sig upp mot fjällvärden.

Lierne har spännande natur- och kulturkvaliteter som ger möjligheter för många olika upplevelser för alla som besöker vår kommun. I några sammanhang har Lierne blivit kallad för “lilla Alaska” , men det är kanske inte så konstig. Vår kommunen är ett eldorado för sportsfiskare, jägare och alla andra som uppskattar en praktfull natur.

Inom kommungränsen finns det två nationalparkar: Lierne Nationalpark och Blåfjella- skjäkerfjella nationalpark.

Lierne Nationalparkcenter är ett informationscenter för dessa två parker. Centret ligger vid kommuncentret i Nordli. Nationalparkcentret innehåller en utställning med temat “att leva av naturen- att leva med rovdjur”. Här finns det också mer information om bland annat turmöjligheter i parkarna. För mer information om nationaparkcentret se här.