Grongkortet

Med Grongkortet kan du fiska i flera hundra vatten och älvar i Grong kommun. Grongkortet omfattar alla privata markägarorganisationer i kommunen, kommunskogen samt Norra Bangsjö- och Brennoen statsallmänning.

Grongkortet gäller inte i den laxförande delen av Namsen, Sanddöla och Nesån. Särskilda regler gäller för sträckningen nedre Fiskumfoss till Aunfoss.

Fiskarterna är i huvudsak öring och röding, men också den spännande “Namsblanken” kan påträffas i de övre delarna av Namsen. Korter gäller generellt för fiske med spö, men även fiske med utter och nät är tillåtet i vissa vatten. Närmare information om nätfiske får du om du vänder dig till Grong Fritidscenter / Turistbyrån. Barn under 16 år fiskar gratis.

Ta kontakt med Grong Fritidscenter/Turistbyrån för mer information.

Försäljningsställen för Grongkortet:
Turistbyrån
Harran Camping
Moa Camping
Harran Bygdacentral
Statoil i Harran
Namsen Laxakvarium
G-sport Grong
Leksås sport
inatur.no

innlandsfiske
innlandsfiske1
innlandsfiske2