Fiskekort langs fiskeveien

Det jobbes nå med å få på plass et fiskekort som gjelder for hele fiskeveien. Inntill dette er på plass må man kjøpe fiskekort for den kommunen man skal fiske i. Dette kjøpet gjør man gjennom inatur.no sine sider. Følg linkene under.

Kjøp Overhallakortet

Flott og variert fiske i Overhalla. Overhallakortet dekker hele kommunens areal utenom Eidsvatnet og lakseførende vassdrag.

Kjøp Grongkortet

Med Grongkortet kan du fiske så og si i hele Grong kommune (to små unntak – se nærmere tekst og kart). Grongkortet gjelder ikke lakseførende del av Namsen og Sanddøla og fiskeslag er i hovedsak ørret (noen få røyevatn).

Kjøp Nordlikortet

Samarbeid mellom Nordli Fjellstyre og en rekke private grunneiere gir tilgang til et stort sammenhengende område i midtre del av Lierne kommune. Du finner sjøer, skogstjern, fjellvann og elver/bekker. Ørret og røye er dominerende fiskearter.

Kjøp Sørlikortet

Sørlikortet gjelder for fiske i statsallmenningene og de fleste private vatn og elver i Sørli.

Kjøp Hotagenkortet

Näset 4864 c/o Fahlströms
830 67 Valsjöbyn
Tel 0645-716200
www.hotagen.com/hotagenkortet
[email protected]