Jakt og fiske i Overhalla

Jakt- og fiske er en av Namdalens største fortrinn og tilbys i alle kategorier. Regionens største tilbydere på jakt- og fiskepakker, er UtmarksCompagniet , Statskog og Ulvig Kiær AS.

Overhalla kommune er rik på fiskevatn/skogstjern. Her finnes 390 fiskevatn som er rike på ørret og røye, og godt egnet for fiske med oter, flue, mark og garn.

Flere av de beste fiskestedene er tilgjengelige med bil, og andre ligger lenger inn på fjellet. Om vinteren kan du gi deg i kast med spennende isfiske.

Felles fiskekort, «Overhallakortet» selges på Statoil Service på Overhalla, hos G-Sport i Overhalla Kjøpesenter og via www.inatur.no
LES MER..

 Jakt fra www.inatur.no
Fiske i Vesteråvannet