Laksefiske i Namsos

Foto: Kilnotfiske, Namdal Arrangement

Namsenfjorden omfatter en fjorstrekning fra utløpet av Namsen til havet på ca. 35 km med store øyer, fjordarmer og sund. Otterøya er den største øya i fjorden, og laksen kan vandre gjennom fjorden både på nord- og sørsida av Otterøya. Grupper kan være med på det tradisjonelle kilnotfiske i fjorden.

Nedre Namsen er stilleflytende og man kan merke flo og fjære på hele elvestrekningen. Like nordvest for Kvatninga er det en liten sideelv som heter Nordelva (Overhalla) og som renner ut i Namsen på grensen mellom Namsos og Overhalla kommune.

Bogna og Aursunda er attraktive smålaks-elver i Namsos-distriktet.

Bognavassdraget har sitt utløp in den indre delen av Namsenfjorden like sør for der Namsen renner ut i fjorden. Vannføringen varierer mye avhengig av nedbørsforholdene. Her finnes en betydelig stamme av smålaks, men fisket må tilpasses vannforholdene.Fra www.bogna.no

Aursunda ligger i Namsos og Namdalseid kommune og har sitt avløp til den av de innerste delene av Namsenfjorden kalt Fjærbotnet. Vassdraget har bedre stabilitet i vannføringen enn gjennomsnittet for de andre små vassdragene med utløp i Namsenfjorden. Elva er dermed fiskbar gjennom det meste av laksesesongen. Elva er velegnet for stangfiske både med bl.a. spinner og flue. Fiskbar ca. 1 km oppfra fjorden.

LES MER…