LIERNE - et fiske-eldorado

Med sine 2000 fiskevatn tilbyr Lierne et mangfold av fiskemuligheter hele året. I Lierne kan du fiske i de store sjøene langs riksvegen (Fiskevegen), eller du kan prøve fiskelykken i et lite fiskevatn i skoglandskapet. Tar du med ryggsekk og gode støvler kan du oppsøke et av de mange høgereliggende vatna i fjellet. Har du med telt, eller leier hytte, kan du gå fra vatn til vatn i fjellet. For deg som vil prøve fiskelykken med fluestang tilbyr Lierne mange fantastiske elvestrekninger, både i bygda og lengre til fjells.Også vinterstid er det gode muligheter for å prøve fiskelykken
i Lierne. Allerede midtvinters starter de mest ivrige isfiskerne, men det er
nok først når sola begynner å varme utover mars og april at de fleste prøver fiskelykken på isen. I Lierne er det også egne isfiskeløyper der det er mulig å benytte snøscooter for å ta seg opp til gode fiskevatn. For mer informasjon om iskfiskeløypene, ta kontakt med Lierne kommune.

Lierne er spesielt godt kjent for fantastisk kvalitet på ørret og røye, som også er de vanligste fiskeslagene.
I noen vassdrag kan man også få lake, gjedde, harr, sik og
kanadarøye.

FISKEKORT
Det er forholdsvis enkelt å skaffe seg fiskekort i Lierne. Sørlikortet er et felles fiskekort for det meste av Sørli, mens Nordlikortet er tilsvarende kort for Nordli. I tillegg selger noen grunneiere egne kort.

Fiskekort får du kjøpt på turistinformasjonen og på de fleste butikker og bensinstasjoner i Lierne. Du kan også kjøpe Sørlikortet og Nordlikortet hjemmefra
via internett: Sørlikortet kan du kjøpe her og Nordlikortet kan du kjøpe her. Oversikt over andre tilbydere av fiske/fiskekort finner du her.

FISKEBØRSEN
Du kan melde inn din fangst (over 500 gram) og bli med på trekningen av fine premier på Fiskebørsen. Her kan du også se oversikten over registrerte fangster utover sesongen. Fiskebørsen blir jevnlig oppdatert.

lierne1
lierne2
lierne3
lierne4
BÅTUTLEIE
Det finnes båter du kan leie både i fjellet og i mange vatn i bygda. Fjellstyrene i Lierne leier ut båter i fjellet, og en oversikt over disse båtene finner du her. For nærmer opplysninger om utleiebåter i bygda, ta kontakt med Lierne Fritid.